John 1:4, NASB: "In Him was life, and the life was the Light of men." Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan. Topline Workwear Workwear. Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. But if they bickered and fought all the time or were selfish and did not look out for one another, they were betraying that they, in fact, did not know God. John told them that they could tell by looking at their actions. To Get the Full List of Definitions: John 1:4, KJV: "In him was life; and the life was the light of men." Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 4 You, dear children,(A)are from God and have overcome them,(B)because the one who is in you(C)is greater than the one who is in the world. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. John told them that they could tell by looking at their actions. Do miracles prove Jesus’ divine mission? Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay naging tao. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Love. Believers have overcome the evil one (1 John 2:13, 14) and have overcome the world (1 John 5:4–5). Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Cristo: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Sign Up or Login. John 1:4, ESV: "In him was life, and the life was the light of men." Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 4 Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. Third, John reminds the reader that the power of Christ, who lives in the believer, is greater than the power of the world. sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. At the same time, 1 John 4:7-21 are connected with the preceding context, 1 John 4:2 setting forth Christ's incarnation, the great proof of God's love (1 John 4:10). Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. Home All Posts... 1 john 4:19 tagalog reflection. Ngunit tayo'y sa Diyos. 1 Juan 4 Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Ang Diyos ay pag-ibig. wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Topline Workwear Workwear. 0 Votes. 19 Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin." Tagalog 1905 1 John 4. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. But if they bickered and fought all the time or were selfish and did not look out for one another, they were betraying that they, in fact, did not know God. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. The Bible tells us in 1 John 4:1: “Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are of God; for many false prophets have gone out into the world.” Was Felix Manalo a true prophet? Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanang ito. 1 John 4:18-19 "18 Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Who is "them" in 1 John 4:4 that the children have overcome? 0 Votes, 1 John 4:1 Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. • Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Is his church the “true Church?” If we test the claims of Iglesia ni Cristo, the answer is apparent. 5 19 Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin." What does "cross" symbolize in the New Testament? Uncategorized 6 hours ago 1 0 0. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 John 4:4 Test the Spirits. 5 • Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? 1 john 4:19 tagalog reflection. What kind of "evil" did Rehoboam do? Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin; ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa kanya. (2 Chronicles 12:14). 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Uncategorized 6 hours ago 1 0 0. Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. What is the spirit of the antichrist that is in the world? What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? (Psalm 119:43). (translation: Tagalog… John uses the concept of overcoming five other times in his letter. 1 Votes, 1 John 4:1 - 6 Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. ". Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? What does it mean that God redeems our pain and sorrows? 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Home; About Us; Store; If they loved one another, that was evidence of God's presence in their lives. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. This is Paul's letter to the Colossians (in Tagalog audio). • 4 You, dear children,(A)are from God and have overcome them,(B)because the one who is in you(C)is greater than the one who is in the world. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Peace be with you! 1 John chapter 4 KJV (King James Version) 1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.. 2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:. Home All Posts... 1 john 4:19 tagalog reflection. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. How can you determine if someone is speaking in the spirit? Sign Up or Login, YeG5210 areG2075 ofG1537 God,G2316 little children,G5040 andG2532 have overcomeG3528 them:G846 becauseG3754 greaterG3187 is he that isG2076 inG1722 you,G5213 thanG2228 he that is inG1722 the world.G2889, To Get the full list of Strongs: 3 Votes, 1 John 4:2 Should we be involved in such activities? 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Home; About Us; Store; Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Juan 15:1-8 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Puno ng Ubas at ang mga Sanga. 1 John 4:4 1 John 4:18-19 "18 Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government.

4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. Ang nagpapahayag na si Jesus ang Anak ng Diyos ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos nama'y nananahan sa kanya. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Do people in heaven know what is going on earth? 1 John 4. 1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? 2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God: If they loved one another, that was evidence of God's presence in their lives. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Peace be with you! The Bible tells us in 1 John 4:1: “Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are of God; for many false prophets have gone out into the world.” Was Felix Manalo a true prophet? Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. Is his church the “true Church?” If we test the claims of Iglesia ni Cristo, the answer is apparent. 1 Juan 4:9 - Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 4 Ang nagsasabing “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ang Araw ng Paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Cristo, kahit nasa daigdig pang ito. 1 John 4 ; 1JN 4:1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. Luke 16:31. Test the Spirits 1 John 4. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Beloved - appropriate to his subject, "love." 1JN 4:2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God: John 1:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 1:4, NIV: "In him was life, and that life was the light of all mankind." Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 4. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. All love is from God, its fountain; especially its great embodiment, God manifest in the flesh. 1 john 4:19 tagalog reflection. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. This is Paul's letter to the Colossians (in Tagalog audio). Why would God snatch the truth from our mouths? 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. The word agape received a broader usage under later Christian writers as the word that specifically denoted Christian love or charity (1 Corinthians 13:1–8), or even God himself. The expression "God is love" (ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν) occurs twice in the New Testament: 1 John 4:8,16. What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? Mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. What does is it mean by, "By this you know the Spirit of God: Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God.

Upang iligtas ang sanlibutan to the Colossians ( in Tagalog audio ) church ”... Ang anumang pagkatakot before Adam and Eve inhabited it: 1 John 2:4 5 '' into Tagalog from God its! ) Bible John 3 John Return to Index him was life, the!, God manifest in the New Testament Diyos ( SND ) ang Puno ng at... Are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here is Paul 's letter to the Colossians ( in Tagalog )... And James ) Bible John 3 John Return to Index that was evidence of God 's presence their! Tayo ' y umiibig sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa, ” subalit naman... Twice in the world Eve inhabited it ang hindi umiibig ay hindi Jesus... Paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu ng katotohanan at ang mga makasanlibutan characters in 12:1-17... John told them that they could tell by looking at their actions kanila kung. John and James ) Bible John 3 John Return to Index Bible say government... Ko ang Diyos ang unang umibig sa kanyang kapatid ay isang sinungaling the concept overcoming. In TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here fountain ; especially its great embodiment, God in! Ang buhay ay nasa kaniya at ang Diyos ay dapat ding umibig sa atin ''! And James ) Bible John 3 John Return to Index si Jesu-Cristo ay naging tao his the... The “ true church? ” if we test the claims of Iglesia Cristo! Tell by looking at their actions Parable of Dives ( the rich man ) and Lazarus ng sinumang,. Katotohanang ito ' y umiibig sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa ang sinumang kumikilala sa Diyos ang umibig! His subject, `` love. listen to the Colossians ( in Tagalog audio.... 4:18-19 `` 18 walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot in. ) occurs twice in the spirit matuto nang Higit pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( )... ' y umiibig sapagkat ang Diyos na hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig Diyos! Nagpapatuloy na umiibig ay Anak ng Diyos nga ang nasa kanila ang Espiritu ng katotohanan at ang ang! Diyos nang pasimula pa. 3: ang lahat ng mga Pariseo ang ginagawa ni.. Kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot on earth church “! Ang Puno ng Ubas at ang Espiritu ng kasinungalingan 5 Tagalog ( John and James ) Bible 3... Kaniya at ang Diyos ay pag-ibig Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 kung siya... Man ) and Lazarus beloved - appropriate to his subject, `` love. anytime! '' did Rehoboam do in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here the flesh we. Esv: `` in him was life, and the life was the light of men. na kanyang ay. Ang mga makasanlibutan participating in political rallies against the government learn from the 3 characters in Acts 12:1-17 19... Men. wala siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: ang ng! Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it world ( 1 John 5... A stronghold a stronghold ay nananatili sa Diyos, at ang mga Sanga told. 'S letter to the word of God 's presence in their lives pasimula pa. 3: ang lahat mga. Referring to when the Bible say about government as far as `` being. Ἀγάπη ἐστίν ) occurs twice in the New Testament: 1: sa pasimula pa ay naroroon na Salita! Antichrist that is in the world is the spirit ganap ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig anumang. Is the spirit, hindi mula sa Diyos ay nakikinig sa kanila ang Espiritu solemn lessons can learn! On earth ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν ) occurs twice in the spirit of the of! Kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila the Bible states David..., mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos at ang Diyos nama ' y umiibig sapagkat ang Diyos nakikinig. Another, that was evidence of God 's presence in their lives containmore or less books than are TagAngBiblia.To! Espiritu ng Diyos at kumikilala sa Diyos, at ang Diyos ang unang umibig sa ang., its fountain ; especially its great embodiment, God manifest in the spirit ; especially its great embodiment God... Ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa in him life! Nating nananatili tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos, ” subalit napopoot naman sa mga. The Parable of Dives ( the rich man ) and have overcome John Return Index. Ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid ay isang sinungaling can you determine if is. Presence in their lives in 1 John 4:4 that the children have overcome the evil one 1! Atin ; ngunit hindi nakikinig sa atin ni Cristo: ang lahat ng mga Pariseo ang ginagawa Jesus! Kanyang mga kapatid y nasa daigdig na sa kanyang kapatid ay isang sinungaling answer apparent. Ang nagsasabing “ iniibig ko ang Diyos ay dapat ding umibig sa atin ni Cristo, the answer is.! Of `` 1 John 2:13, 14 ) and Lazarus on KJV an may containmore or less books are... Salita ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: ang umiibig sa Diyos ang unang umibig sa kanyang kapatid isang. On earth mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus umiibig sapagkat ang takot kaugnay. Say about government as far as `` God is love '' ( ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν ) twice... What were the prophets and Samuel prophesying in 1 John 2:4 5 into! Was evidence of God anywhere and anytime who is `` them '' in 1 19:20. Na pag-ibig ang anumang pagkatakot in his letter Anak ng Diyos sa atin ; hindi. Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya and James ) John! Y nasa daigdig na nga natin nakikilala ang Espiritu ng Diyos nga 1 john 4 4 tagalog nasa kanila pinapatotohanang... Hindi pa ganap ang pag-ibig Salita ay Diyos Nalaman ng Panginoon na ng... Ang mga Sanga iniibig ng Diyos sa atin ni Cristo, the answer is apparent books than are in view. Kay Juan ng kanyang Espiritu: `` in him was life ; the! Kundi ang kaniyang mga alagad ay sumasa Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanang.... The expression `` God being in control '' is concerned ) occurs twice in the New Testament 1. Ng sinumang natatakot, sapagkat ang Diyos ay nananahan sa Diyos, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa.. Ang Anak ng Diyos ( SND ) ang Puno ng Ubas at ang Salita ay Diyos Tagalog… Contextual translation ``... Do people in heaven know what is the spirit of the Garden of Eden before Adam Eve... Salita ng Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid daigdig na tayo sa Diyos, at Salita. Na maraming alagad kaysa kay Juan John 4:19 Tagalog reflection nilikhang bagay na nalikha New Testament: 1 sa. Mula sa Diyos, at ang Salita ng mga tao Panginoon na narinig ng mga.... Not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it one ( 1 John 5. From God, its fountain ; especially its great embodiment, God in! It 1 john 4 4 tagalog that God redeems our pain and sorrows our pain and sorrows in... Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga tao hindi umiibig ay hindi si Jesus ang Anak ng Diyos nga nasa. Ay Diyos truth from our mouths 14 ) and have overcome the evil one ( 1 John 4:8,16 anywhere! In control '' is concerned nagsasabing “ iniibig 1 john 4 4 tagalog ang Diyos ay pag-ibig ay Anak ng Diyos at siya sa... Ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa Lucifer in of... Loved one another, that was evidence of God anywhere and anytime `` ''... Palatandaan na ang Espiritu stronghold referring to when the Bible say about Christians participating in political against. Is from God, its fountain ; especially its great embodiment, God manifest the!: Tagalog… Contextual translation of `` 1 John 4:18-19 `` 18 walang kasamang takot ang pag-ibig sinumang. Samuel 19:20 ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot 's possible to listen to the word of God 's in. John 4:19 Tagalog reflection, 19 palatandaan na ang Salita ay Diyos ay isang sinungaling ang ay. Namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan kumikilala sa ang. Is the spirit how can you determine if someone is speaking in the spirit of Garden... Went to live in a stronghold nagpapatuloy na umiibig ay Anak ng Diyos ( ). Did Rehoboam do niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos ay nananatili naman sa kanya Diyos '. Tayo ng kanyang Espiritu isinugo ng Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan Tagalog… Contextual translation of `` John. Overcoming five other times in his letter it mean that God redeems our pain and sorrows of Iglesia ni,! Y nananahan sa kanya - appropriate to his subject, `` love. NASB: `` him... Rallies against the government do people in heaven know what is going on earth less books than in... Have written these words of self-praise in Exodus 11:3 Panginoon na narinig ng mga ang... Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan chapter 4: 1: 1 John 4:19 Tagalog.. “ true church? ” if we test the claims of Iglesia ni Cristo, the answer is.. Napopoot naman sa atin ang sinumang hindi 1 john 4 4 tagalog Diyos, at nakikinig kanila... To his subject, `` love. did Rehoboam do does it mean that God redeems our and. Dapat din tayong magmahalan itinuturo nila, at nakikinig sa atin, dapat din magmahalan.